932 114 791

El 2019 farem 40 anys formant músics en bateria¡Ja són més de 10.000 músics!

Els alumnes, en funció dels seus objectius i del temps que hi dediquin a la seva formació, poden escollir entre els dos programes d’educació musical que Diaula us ofereix:

Programa artístic

Bienvenidos a la escuela de música Diaula de Barcelona_programa artístico

L’alumne rep una formació musical complerta i rigorosa ―que no és incompatible amb un aprenentatge lúdic― preparant-lo per les proves d’accés als Conservatoris de Música. El programa consta de 3 nivells: nivell sensibilització, nivell elemental i nivell mitjà. Els continguts es realitzen dos dies a la setmana en classes de dos hores cada un. 

Programa lúdic

Bienvenidos a la escuela de música Diaula de Barcelona_programa lúdico

L’alumne pot escollir cursar els mateixos mòduls que componen el Programa Artístic, dedicant a la seva formació una hora a la setmana, o inscriure’s únicament als mòduls que més li interessin. L’objectiu és oferir als alumnes que disposin de menys temps la possibilitat de formar-se en les matèries que escollint rebent la mateixa qualitat educativa.

Nivell de sensibilització

EDUCACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT SENSORIAL

Anomenem així tota l’etapa que precedeix l’aprenentatge del llenguatge musical i instrumental pròpiament dit. La dividim en 3 fases: Racó musical (3-4 anys), Iniciació (5-6 anys) i Preparatori (6-7 anys).

Nivell elemental

APRENENTATGE DE LA BASE MUSICAL

Els alumnes aprenen a cantar i a escoltar i identificar els sons, a integrar el ritme i el moviment corporal, a conèixer els instruments (organología), llegir partitures (lectoescriptura) i la base de la teoria musical.

Nivell mitjà

PREPARACIÓ PER A ACCESSOS I TÍTOLS

Preparem als alumnes per accedir amb facilitat als diferents conservatoris, els introduïm en el divers repertori de músiques populars del segle XX i aprenen els codis dels diferents estils musicals.

Classes de cant

INDIVIDUALS O EN GRUP

L’aparell fonador també és un instrument. A les classes de cant aprendràs la tècnica vocal per produir els diferents sons que requereixen els diversos estils musicals sense danyar-te la veu.

Cors Diaula

CORS D'ALUMNES I COR DIAULA

Els cors d’alumnes estan integrats pels estudiants dels 3 nivells, tant del Programa Artístic com del Programa Lúdic. El Cor Diaula va ser fundat en 1991 per pares d’alumnes i actualment està obert a altres persones no vinculades al centre.

Producció musical

PRODUCCIÓ MUSICAL PROFESSIONAL

Quatre mòduls per aprendre els coneixements i habilitats necessàries per dur a terme una producció musical professional: Grabació, Mescla, Edició i Producció musical.

APRENDRE A TOCAR UN INSTRUMENT SENT ADULT TÉ NOMBROSOS AVANTATGES

Hi ha molts prejudicis sobre l’aprenentatge d’un instrument musical després de la infància i sobre les dificultats que això implica. Tot i que és veritat que certes habilitats musicals es desenvolupen durant la infància sense requerir aparentment cap esforç, els adults presenten molts avantatges respecte als nens petits::

Comencen els estudis per pròpia iniciativa, el que, normalment, suposa una bona motivació.

Posseeixen un alt nivell de concentració i una gran capacitat per al pensament abstracte.

Tenen ben clares les expectatives dipositades en l’aprenentatge i saben bé fins a on volen arribar.

Saben bé quin repertori prefereixen escoltar i treballar, posat que ja tenen gustos i preferències musicals. Sovint, l’interès recau en ampliar-los.

Són capaços de comunicar-se amb detall i precisió, fet que facilita la feina del professor a l’hora d’adaptar-se a l’alumne i de personalitzar al màxim l’aprenentatge.

Són crítics amb el procés d’aprenentatge: poden reflexionar i fer canvis ràpids i eficaços tant a l’hora d’estudiar com en la dinàmica de classe amb el professor.

NIVELL DE SENSIBILITZACIÓ

EDUCACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT SENSORIAL

Mitjançant el cant, el ball, el joc i els instruments senzills de percussió, treballem el prellenguatge: una etapa de la primera infància fonamental en el neurodesenvolupament que els prepara per a l’aprenentatge posterior del llenguatge musical i instrumental pròpiament dit.
.

Ballar estimula la memòria, la capacitat espacial, la coordinació del cos i les emocions. A més, en ballar, els diferents sistemes cerebrals aprenen a interactuar junts, a ser eficients conjuntament; especialment, el sistema nerviós, que és l’encarregat, entre altres coses, de crear els processos necessaris per produir moviment. Així mateix, aprendre música estimula les habilitats lingüístiques i la capacitat d’aprenentatge, en general.

L’objectiu d’aquesta etapa és treballar les sensacions, la imaginació, la improvisació i la creativitat abans de la comprensió intel·lectual. Simultàniament, durant la sensibilització, li proporcionem l’alumne els recursos perquè pugui escollir l’instrument que tocarà a partir del primer curs de Llenguatge Musical.

Nivell 2: elemental

La música és la voluptuositat de la imaginació, deia Eugène Delacroix. Fa anys que se sap que l’aprenentatge musical millora la memòria, la psicomotricitat, la capacitat de concentració, la creativitat i la competència lectora. Les nenes i nens que aprenen a tocar un instrument no només desenvolupen la imaginació i l’autoestima si no que també milloren el rendiment cognitiu en pràcticament tots els aspectes. A més a més, els neuròlegs ens diuen que la pràctica musical requereix de tots dos hemisferis cerebrals i que desenvolupa les mateixes zones que s’utilitzen per al llenguatge i el raonament. No sembla poca cosa.

A Diaula les nenes i nens aprenen a cantar i a escoltar i identificar sons així com a integrar ritme i moviment corporal. Aprenen les bases de l’organologia (conèixer els instruments i la seva classificació) de la lectoescriptura (llegir partitures) i de la teoria musical.

A DIAULA RECOMANEM I OFERIM L'APRENENTATGE D'UN INSTRUMENT EN CLASSES INDIVIDUALS

Els alumnes aprenen reportori de músicaclásica, tant en las classes com formant grups entre ells

Nivell mitjà

Els alumnes segueixenigual que en els nivells anteriors― tant la formació en música clàssica com en música moderna, ja que l’objectiu és que aprenguin i es familiaritzin amb tots els estils musicals.

A través de la música clàssica no només entren en contacte amb un repertori immens, universal i atemporal, també poden optar a un títol homologat. A Diaula preparem als alumnes per accedir amb facilitat al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, ​​al Conservatori Municipal de Badalona o al Conservatori Superior de Música del Liceu.

La formació en música moderna els permet entrar en contacte amb el divers i ric repertori de músiques del segle XX i aprendre els codis i característiques dels diferents estils: blues, jazz, rock, funk, soul, etc.

En el centro creemos que es fundamental proporcionarles todos estos conocimientos, ya que durante la adolescencia  ―en el complejo proceso que es la formación de la personalidad ― es cuando se desarrolla el gusto musical. Este aprendizaje les aporta las herramientas para desarrollar un criterio fundamentado, único y personal, más allá de las modas o las tendencias comerciales. En esta fase vital conviene que la práctica del instrumento que hayan escogido  ―hasta ahora limitada a la clase de música y al ámbito doméstico ― empiece a desarrollarse en contextos diferentes: entre amigos y conocidos, y sin ayuda externa.

HISTÒRIA, VALORS I ACREDITACIONS

El Centre d’Educació Musical Diaula va ser fundat l’any 1979 per la Mª Àngels Arnaus i l’Eulàlia Antonès. La filosofia de Diaula es basa en donar a l’ensenyament musical un rigor tècnic dins d’un ambient lúdic que permeti crear hàbits, revalorar aspectes humanístics i vivencials i, alhora, adquirir criteris per aprendre a apreciar i entendre millor la música.

Per a nosaltres, el fet d’ensenyar música significa obrir, canalitzar i oferir pautes per tal que l’aprenentatge resulti eficaç, significatiu i satisfactori. Creiem que l’experiència musical ha de ser una experiència feliç, estimulant i que provoqui la voluntat de perfeccionament. Promovem una formació àmplia, rica i culta que, a poc a poc, vagi desenvolupant en l’alumne un esperit creador i transmissor d’art i bellesa.

Diaula es fonamenta en la formació d’amateurs d’alt nivell, fet que permet, als que així ho desitgen, un fàcil accés a la professionalització, respectant sempre les aptituds i el ritme d’aprenentatge de cada alumne. 

El centre està acreditat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per fer les proves d’accés a nivell mitjà.

Diaula pertany a les següents entitats:

  • EMIPAC: Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya
  • FCEC: Federació Catalana d’Entitats Corals
     

Professorat

Informació de contacte

Subscriu-te a la nostra

newsletter

Adreça: C/ Ballester, 45. 08023 Barcelona.

Telèfon: 932 114 791

Correo electrònic: diaula@diaula.com

Horari: de dilluns a divendres, de 15.30 a 21.30 h

LES ÚLTIMES NOTÍCIES DEL BLOG

LES 25 RAONS DE LA NEUROCIÈNCIA PER ESTUDIAR MÚSICA A QUALSEVOL EDAT

  Les 25 raons de la neurociència per estudiar música a qualsevol edat   A la imatges de dalt, dos alumnes de la nostra escola amb els seus respectius professors....

Classes de piano: entrevista a Salvador Monzó, professor de Diaula

Per Susana Lladó     «L'amor és importantíssim en la música, i si algú ha de fer-lo arribar a l'alumne és el professor »   Salvador Monzó és pianista i...

Cine: os recomanem anar a veure el documental ‘Maria by Callas’

  'Maria by Callas'   Per als altres va ser (i segueix sent) "La Diva", amb majúscules, però ella només va voler ser Maria; un desig que va acariciar i...